Od 01.03.2018 wprowadzamy w naszym żłobku plan zajęć dodatkowych prowadzonych przez ciocie. Zabawy mają na celu wielopłaszczyznowy rozwój dzieci do lat 3, mają przynosić radość, kreatywność i samodzielność.

Żłobek Mistrzejowicka zajęcia dodatkowe